Во Куманово сè повеќе пациенти со постковид-компликации