Пуштен во употреба нов инвестициски проект на „Алкалоид“ вреден 3,8 милиони евра

Од 2017 до 2023 година „Алкалоид“ АД Скопје има пуштено во употреба 10.720 m 2
фармацевтски капацитети и има инвестирано 18,6 милиони евра на локалитетот во
Автокоманда
Следењето на светските трендови во фармацијата и во производството на ценовно достапни,
квалитетни, ефикасни и безбедни лекови, кај кои заштитниот знак на „Алкалоид“ е синоним за
квалитет и за сигурност, се принципите кои се цврсто втемелени во корпоративната политика на
компанијата. Во согласност со тековниот план за капитални вложувања (CAPEX 2017-2037),
„Алкалоид“ од 2017 година наваму има пуштено во употреба неколку нови фармацевтски
капацитети, кои вклучуваат: погон за производство на полуцврсти фармацевтски форми (масти,
кремови и гелови), погон за пакување лекови, вагална за мерење суровини и магацински простор за складирање суровини.
Во присуство на претставници на менаџментот на компанијата, предаден е во употреба уште еден успешно реализиран инвестициски потфат во рамките на профитниот центар Фармација. Станува збор за нов објект кој обезбедува централизирано решение за подготовка и за движење на
вработените низ производствените погони во Производство –Фармација, со повеќе од 900 гардеробни места наменети за вработените. Комплексноста на оваа инвестициска фаза произлегува од потребата за функционална поврзаност со сите производствени целини на локалитетот – производство и пакување цврсти, полуцврсти и течни фармацевтски форми – кај кои се практикува различен пристап во процесите, при што вработените добиваат уште подобри услови за безбедна работа.

Вкупната површина на новиот објект изнесува 4.100 m 2 , за чија изградба и опремување се вложени 3,8 милиони евра. Покрај сервисните простории, овој нов објект ќе вклучува и изложбени поставки од 88-годишниот историјат на компанијата.
Со ова „Алкалоид“ ја заокружи првата четвртина од 20-годишниот инвестициски план, со
предадени во употреба 10.720 m 2 фармацевтски капацитети и со вложени 18,6 милиони евра.
Наскоро „Алкалоид“ планира заокружување на уште еден нов крупен инвестициски потфат –
Таблетно одделение 2.0 – чија цел ќе биде диверзификација и значително зголемување на
производствените волумени за цврсти фармацевтски форми.