ЈАВЕН ПОВИК за ангажман на предавачи на работилница на тема “Предизвици во комуникацијата со пациенти од социјално ранливи категории”

ЈАВЕН ПОВИК

И ти си важен !

за ангажман на предавачи на работилница на тема

“Предизвици во комуникацијата со пациенти од социјално ранливи категории”

 

Критериуми за селекција:

Експерт во областа на комуникацијата

 • Да има завршено најмалку високо образование од областа на општествените науки
 • Да има познавање на барем еден од светските јазици
 • Да има искуство во предавање на соодветната тематика
 • Да има објавени трудови или истражувања на соодветната тематика

Критериуми за селекција:

Експерт во областа на медицинските науки/доктор по медицина

 

 • Да има завршен медицински факултет со просек над 8,5
 • Да е лекар специјалист или специјализант
 • Да поседува важечка лиценца за работа издадена од ЛКРСМ
 • Да има познавање на барем еден од светските јазици со ниво на познавање C1 по европска рамка за познавање на јазици
 • Да има искуство во предавање на соодветната тематика
 • Да има искуство со работа на проекти

 

 • Предност при изборот имаат активните членови на здружението на Лекари Специјализанти, како и претходните негови соработници.

 

Секој заинтересиран кандидат, кој ги исполнува горенаведените услови, може да достави своја кратка биографија во канцелариите на здружението или на e-mail адресата zakazetepregled@gmail.com, најдоцна до 05.02.2023 година, со назнака ПРИЈАВА ЗА ПРЕДАВАЧ. Кандидатите кои ќе достават уредна документација, ќе бидат повикани на интервју за селекција.