ЈАВЕН ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ПРЕВОЗНИК

Здружението на Лекари Специјализанти објавува Јавен повик за ангажирање на лиценциран превозник во рамките на проектот “И ти си важен!”, кој го имплементира здружението на Лекари Специјализанти со финансиска поддршка од Цивика мобилитас.

Опис на ангажманот:

Превоз со теренски возила на лекарски тимови на територијата на РСМ. Проектот ќе се имплементира со почеток од 01.02. 2023 до 31.10.2023. Превидено е да се релизираат 100 теренски посети, со можност за зголемување на бројот максимум до 120 посети. Компанијата е потребно да достави понуда за превозни услуги по посета кои ќе вклучат изнајмување на теренско возило, професионален возач и гориво.

Потребно е заентерисараните компании да достават маил на следната адреса zlspecijalizanti@gmail.com или да достават понуда писмено по пошта или на рака на бул. Јане Сандански 108/14 1000 Скопје најдоцна до 31.01.2023 со назнака “ПРИЈАВА ЗА ПРЕВОЗ – И ТИ СИ ВАЖЕН! “

Сите доставени информации ќе се третираат како строго доверливи.

Задоцнетите и некомплетни пријави нема да бидат земени предвид.

Само ангажираните компании ќе бидат контактирани.

Со почит,

ИО на ЗЛС