Дали САРС-КоВ-2 вирусот може да предизвика промени во мозокот?

Скенирањето на мозокот покажува дека вирусот САРС-КоВ-2, кој предизвикува КОВИД-19, може да смени делови од мозокот и да предизвика губење на мирис, велат лекарите од САД и Италија во весникот за неврологија „ЈАМА“.

Авторите ги опишуваат скеновите на 25-годишниот италијански радиолог, кој започнал да доживува симптоми откако работел во одделот КОВИД-19.

“Жената имаше лесна сува кашлица за еден ден, а потоа го изгуби чувството за мирис и вкус.

Евалуациите на носот и скеновите на градите не покажаа знаци на абнормалности и немала треска.

Сепак, скенирањето на мозокот покажа воспаление во делот каде се обработува чувство за мирис. Потоа и дадовме тест за КОВИД-19 и таа беше позитивна”, напишале тие.

Тие ја исклучиле можноста од  други причини за губење на сетилото за мирис, како што се други вирусни инфекции.

„Можеме да шпекулираме дека САРС-КоВ-2 може да го нападне мозокот преку миризлива патека и да предизвика миризлива дисфункција“, напишаа тие.

Како резултат на скенирањето на мозокот, 28 дена подоцна, абнормалностите исчезнале а кај жената се обновило чувството за мирис.

Во исто време, лекарите не откриле абнормалности на мозокот кај два други пациенти со КОВИД-19 кои исто така го изгубиле чувството за мирис. Пациентите имале скенирање на мозокот 12-тиот и 25-тиот ден по почетокот на симптомите.

“Снимањето на мозок кај други пациенти со КОВИД-19 сугерираат дека промените во снимките не се секогаш присутни во случаевите со КОВИД-19 или може да бидат ограничени на многу рана фаза на инфекција, “, Напишаа тие.

Привремените измени се „уверливи“, изјави Мајкл Занди, консултант невролог во Националната болница за неврологија и неврохирургија во Лондон.

„Од претходните истражувања знаеме дека некои лица кои имаат инфекција САРС-КоВ-2 можат да развијат невролошки и психијатриски симптоми“, рече Занди.

„Она што останува да се види е до кој степен симптомите се резултат на вирусна инфекција на самиот мозок или секундарни ефекти, вклучително и воспаление во мозокот предизвикано од одговорот на имунолошкиот систем на вирусот.“